Regulace elektrického podlahového topení a izolace

Jako u každého jiného způsobu vytápění, také u elektrického podlahového topení je nezbytně nutná možnost regulace teploty. Je ale potřeba si uvědomit, že podlahové topení může mít dvě různé funkce. Buď je používáno jako hlavní zdroj tepla a jiný systém vytápění využíván není, nebo se používá pouze jako doplňkové topení, které zajišťuje vyšší komfort v interiéru. Na základě toho se elektrické podlahové vytápění vybavuje různými typy termostatů.

Součástí podlahového topení jsou proto speciální sondy, které jsou napojené na termostat. Ten pak měří buď pouze teplotu u podlahy, v případě, že je podlahové topení jenom doplňkem pro vyšší komfort k jinému topnému systému, nebo termostat měří také teplotu okolního vzduchu a podle něj upravuje intenzitu vytápění, v případě, že je podlahové topení hlavním tepelným zdrojem. Pak je ovšem teplota vzduchu pro termostat hlavní prioritou, a jestliže je dostatečná, podlahové topení není zapnuto ani v případě, že podlaha je chladná. Sonda v podlaze pak funguje spíše jako ochrana proti přehřívání podlahy, která zabrání v překročení nastavené teploty.

Izolace k podlahovému topení

Součástí elektrického podlahového vytápění musí být také kvalitní tepelná izolace. Zabraňuje úniku tepla do spodních vrstev a současně také zkracuje potřebnou dobu pro vyhřátí horních vrstev podlahy.

Standardním typem tepelných izolací jsou ty založené na extrudovaném polystyrenu, který je z obou stran opatřen tvrdou stěrkovou vrstvou proloženou skelnou tkaninou. Tyto vrstvy zajišťují pevnost polystyrenové izolace. U podlahových topných folií, které se pokládají pod měkkou podlahovou krytinu (koberec, PVC), je nutné umístit speciální podložky, které zajistí pevnou základnu pro měkkou podlahovou krytinu.