Elektrické podlahové topení a typy podlah

Co je pro správný výběr vhodného typu elektrického podlahového topení jistě potřeba je znalost, s kterými podlahovými krytinami lze který typ podlahového topení kombinovat.

Topné kabely a rohože se při pokládce standardně zalévají do vrstvy betonu, která zajistí rovný podklad pro pokládku různých typů podlahových krytin. Ve své podstatě tak lze použít prakticky libovolnou podlahovou krytinu v kombinaci s topnými rohožemi, topnými kabely nebo topnými foliemi. U topných folií ale není nutnost je zalévat do betonu, protože poskytují dokonale rovný povrch samy o sobě. Díky tomu, že nejsou zality v betonu, jsou také snadnější případné opravy.

Je ale vhodné rozlišovat, zda je elektrické podlahové topení akumulační, poloakumulační nebo přímotopné. To totiž rozhoduje o tom, jak budou vypadat a jaké složení budou mít jednotlivé vrstvy při pokládce podlahy s daným typem elektrického podlahového topení.

Akumulační podlahové topení

U akumulačních a poloakumulačních typů elektrického podlahového topení s použitím topných rohoží se používá podlahová sonda, pod kterou je betonová vrstva a následně samotné topné rohože. Součástí jsou také ocelové výztuže a tepelná izolace pod topnými rohožemi, aby teplo neodcházelo do spodní části. Tu pak tvoří samotná základní podkladová betonová deska.

Přímotopné podlahové topení

U přímotopných typů podlahového topení s použitím topných rohoží a kabelů se podlahová krytina nanáší na flexibilní lepicí tmel, pod kterým je topná rohož nebo kabel s podlahovou sondou následovaná tepelnou izolací a samozřejmě podkladovou betonovou deskou.

U schodišť je pod nášlapnou vrstvou podlahové krytiny pouze flexibilní tmel a pod ním jsou položeny topné kabely.